Política privacidade

O tratamento dos datos de carácter persoal que se recollen a través do dominio turismo.riveira.es baséase no disposto na Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. O interesado poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición establecidos pola lexislación aplicable.
A solicitude de datos que o portal Web do proxecto Turismo de Riveira concrétase en:
  • Solicitarlle os datos persoais para o rexistro de usuario e así poder proporcionarlle os servizos que ofrece o portal web para os usuarios rexistrados: foros, buzón, axenda, chat, alta nos directorios etc., e que se solicitan a efectos de verificar a súa identidade.
  • Emprego automático de "cookies" de visita con obxecto estatístico, para coñecer o número de visitantes únicos que ten o noso portal Web, e facilitar exclusivamente aos usuarios a efectos de recordar o seu nome de usuario e contrasinal.