Aviso legal

Datos Fiscais:

Propiedade web: Excmo. Concello de Ribeira
Actividade: Administración pública.
CIF: P-1504700-H
Teléfono: 981 835 417 / 981 871 050
Fax: 981 871 610

Dirección:

Praza do Concello s/n, Santa Uxía de Ribeira, 15960, A Coruña
Email: soporte@riveira.com
O proxecto Turismo de Riveira a través do dominio turismo.riveira.es, ofrece esta web para facilitar o acceso público a información de que dispón.
O proxecto Turismo de Riveira non é responsable da exactitude nin da actualización da información provinte de outras persoas físicas ou xurídicas que conste na páxina web ou a que se remita. Tampouco se fai responsable do uso de terceiros da infromación contida aínda que tería que aterse as advertencias específicas que consten por determinados documentos. Toda a información contida no dominio turismo.riveira.es poderá ser modificada e actualizada polo Concello de Riveira sen necesidade de aviso previo.
O proxecto Turismo de Riveira pon a disposición dos usuario da web unha dirección de e-mail par que poidan maniferstar as súas queixas e comentarios en relación aos contidos e informacións que se faciliten a través da web, que serán debidamente atendidos corrixindo de maneira inmediata aquelas situacións que representen un perxuizo, no respondan a verdade e/ou supoñan ofensa para persoas ou colectivos.