Accesibilidade

O portal Web do proxecto Turismo de Ribeira ten entre os seus obxectivos a plena accesibilidade aos seus contidos de persoas con discapacidade ou de idade avanzada, de conformidade co disposto para os sitios web das Administracións Públicas pola Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. A tal efecto, as nosas directrices de accesibilidade baséanse nas normas WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) establecidas polo W3C (World Wibe Consortium), no seu nivel A en nivel AA.
O portal Web do proxecto Turismo de Ribeira é compatible con calquera navegador que cumpra cos estándares HTML 1.1 (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Chrome, etc,), e para manter os parámetros de accesibilidade o emprego de tecnoloxías Activex, Macromedia Flash ou JavaScript é mínimo, e as direccións web das distintas páxinas móstranse en formato amigable.